Strona domowa Piotra Żmudzińskiego. 

zmudzinski@ukw.edu.pl